Regulatorisk 2022-02-07 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljning ökade i januari

Försäljningen i januari ökade med 7 procent till 606 Mkr (568). Den organiska försäljningen ökade med 4 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 3 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online ökade med 3 procent till 72 Mkr (70). Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet ökat netto med två butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 229 (227).

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
Januari Förändring Maj-Januari Förändring
Mkr 2021/22 SEK Organisk 2021/22 SEK Organisk
Sverige 270 3% 3% 3 168 6% 6%
Norge 266 12% 5% 3 014 3% -1%
Finland 65 2% 0% 778 -1% 0%
Utanför Norden 4 23% 13% 43 3% -1%
Totalt 606 7% 4% 7 004 4% 2%
Varav försäljning online 72 3% 0% 750 21% 19%

Den totala försäljningen under perioden maj-januari 2022 ökade med 4 procent till 7 004 Mkr (6 746). Den organiska försäljningen ökade med 2 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 2 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online för perioden ökade med 21 procent till 750 Mkr (621).

Kristofer Tonström, vd och koncernchef:
De fortsatta restriktionerna medförde begränsad rörlighet i samhället i stort och minskad kundtrafik till våra butiker även under januari månad. Totalt sett ökade vi vår försäljning med sju procent samtidigt som den organiska försäljningen ökade med fyra procent. Försäljningen online ökade med tre procent, vilket ska ses i ljuset av höga jämförelsetal då vi i fjol hade en ökning om 76 procent jämfört med 2020. Precis som i december har vi investerat i marknadsaktiviteter för att parera den minskade kundtrafiken vilket förutom den direkta effekten under månaden också ger oss bättre förutsättningar när vi nu ser fram emot en marknad utan restriktioner.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2022 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk