Regulatorisk 2005-06-15 11:30 CET Finansiell information

Bokslutskommuniké 2004-05-01 – 2005-04-30

- Försäljningen uppgick till 2 954,8 Mkr (2 509,5 Mkr) - Resultatet efter skatt uppgick till 305,3 Mkr (260,9 Mkr) - Vinsten per aktie efter skatt uppgår till 4,65 kr (3,98 kr) - Utdelningen föreslås vara 2,50 kr per aktie (2,00 kr) - Etablering av tio nya butiker - Vårt nya höglager har framgångsrikt tagits i drift

Meny Språk