Regulatorisk 2007-09-04 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons första kvartal 2007/08 – vinst på 144 Mkr före skatt

Försäljningen uppgick under vårt första kvartal till 1 031,9 Mkr, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med motsvarande period föregående år (878,7 Mkr).

Av försäljningen fördelar sig 1 008,6 Mkr på butiker och 23,3 Mkr på postorder/Internet. Försäljningsökningen var 18 procent för butikerna varav jämförbara butiker var +6 procent i lokala valutor.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 144,3 Mkr jämfört med 110,0 Mkr motsvarande period föregående år, en ökning med 31 procent. Vinsten per aktie uppgick till 1,58 kr (föregående år 1,21 kr).

Årsstämma för verksamhetsåret 2006/07 hålls i Insjön, lördagen den 8 september. Mer än

1 700 deltagare har anmält sitt intresse vilket gör stämman till en av Sveriges största.

Beslut om inköpsbolag i Asien

Beslut har tagits om att etablera ett helägt inköpsbolag i Asien, Shanghai Kina. Styrelsens bedömning är att detta ytterligare kommer att stärka bolagets konkurrenskraft i den fortsatta expansionen. Förberedelser för etableringen kommer att starta omgående och målsättningen är att bolaget ska vara i drift under verksamhetsåret 2008/09.

Beslut om ny VD och koncernchef

Klas Balkow, 41 år, har av styrelsen utsetts till ny VD och koncernchef för Clas Ohlson. Klas började sin anställning 1 juni 2007 och tillträder som VD och koncernchef i samband med årsstämman den 8 september 2007.

Försäljningen i augusti ökade med 13 procent

Försäljningen under augusti uppgick till 362,1 Mkr mot 320,1 Mkr föregående år, en ökning med 13 procent. Försäljningen fördelar sig med 354,5 Mkr (312,2 Mkr) på butiker och 7,6 Mkr (7,9 Mkr) på postorder/Internet. Per land fördelar sig 202,9 Mkr (184,1 Mkr) på Sverige, 134,0 Mkr (114,4 Mkr) på Norge och 25,2 Mkr (21,6 Mkr) på Finland. Försäljningen för verksamhetsårets första fyra månader uppgår därmed till 1 394,0 Mkr, en ökning med 16 procent (1 198,8 Mkr). Jämfört med samma period föregående år har tolv butiker tillkommit.

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls i dag, tisdagen 4 september klockan 12.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Wallinder på Financialhearings, tel 08-411 43 80 eller på fax 08-20 83 80, e-post hearings@financialhearings.com.

För mer information kontakta:

Meny Språk