2006-09-08 08:00 CET Finansiell information

Vårt första kvartal 2006/07 – vinst på 110 Mkr före skatt

Försäljningen uppgick under vårt första kvartal till 878,7 Mkr, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande period föregående år (759,4 Mkr). Av försäljningen fördelar sig 855,6 Mkr på butiker och 23,1 Mkr på postorder/Internet. Försäljningsökningen var 16 procent för butikerna varav jämförbara butiker var 2 procent högre i lokala valutor.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 110,0 Mkr jämfört med 120,3 Mkr motsvarande period föregående år.

Vinsten per aktie uppgick till 1,21 kr (föregående år 1,32 kr).

Årsstämma för verksamhetsåret 2005/06 hålls i Insjön, i morgon, lördagen den 9 september. Mer än 1 650 deltagare har anmält sitt intresse vilket gör stämman till en av Sveriges största.

Försäljningen i augusti ökade med 14 procent

Försäljningen under augusti uppgick till 320,1 Mkr mot 280,3 Mkr föregående år, en ökning med 14 procent. Försäljningen fördelar sig med 312,2 Mkr (271,8 Mkr) på butiker och 7,9 Mkr (8,5 Mkr) på postorder/Internet. Per land fördelar sig 184,1 Mkr (171,0 Mkr) på Sverige, 114,4 Mkr (94,8 Mkr) på Norge och 21,6 Mkr (14,5 Mkr) på Finland. Försäljningen för verksamhetsårets första fyra månader uppgår därmed till 1 198,8 Mkr, en ökning med 15 procent (1 039,7 Mkr). Jämfört med samma period föregående år har tolv butiker tillkommit.

Analytikerträff

Analytikerträff hålls måndagen 11 september klockan 12.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Wallinder på Financialhearings, tel 08-411 43 80 eller på e-post hearings@financialhearings.com.

För mer information kontakta

Gert Karnberger, vd

Telefon: 0247-444 34

Mobiltel: 070-529 63 00

E-post: gert.karnberger@clasohlson.se

eller

Lars Wallén, vice vd

Telefon: 0247-444 72

Mobiltel: 070-318 61 10

E-post: lars.wallen@clasohlson.se

Meny Språk