2006-12-08 08:00 CET Finansiell information

Det första halvåret 2006/07 - vinst på 223 Mkr före skatt

Försäljningen uppgick under det första halvåret till 1 899,1 Mkr, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande period föregående år (1 639,8 Mkr). Av försäljningen fördelar sig 1 842,8 Mkr på butiker och 56,3 Mkr på postorder/Internet. Försäljningsökningen var 17 procent för butikerna varav jämförbara butiker var 2 procent högre i lokala valutor.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 222,9 Mkr jämfört med 238,0 Mkr motsvarande period föregående år. I årets resultat ingår en engångskostnad med 9,4 Mkr.

Vinsten per aktie uppgick till 2,45 kr (föregående år 2,61 kr).

Försäljningen i november ökade med 10 procent

Försäljningen under november uppgick till 401,4 Mkr mot 365,9 Mkr föregående år, en ökning med 10 procent. Försäljningen fördelar sig med 388,8 Mkr (352,3 Mkr) på butiker och 12,6 Mkr (13,6 Mkr) på postorder/Internet. Per land fördelar sig 231,9 Mkr (216,7 Mkr) på Sverige, 140,5 Mkr (120,2 Mkr) på Norge och 29,0 Mkr (29,0 Mkr) på Finland. Försäljningen för verksamhetsårets första sju månader uppgår därmed till 2 300,5 Mkr, en ökning med 15 procent (2 005,7 Mkr).

Analytikerträff

Analytikerträff hålls måndagen 11 december klockan 12.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Wallinder på Financialhearings, tel 08-562 086 00 eller på fax 08-562 087 90, e-post hearings@financialhearings.com.

För mer information kontakta

Gert Karnberger, vd

Telefon: 0247-444 34

Mobiltel: 070-529 63 00

E-post: gert.karnberger@clasohlson.se

eller

Lars Wallén, vice vd

Telefon: 0247-444 72

Mobiltel: 070-318 61 10

E-post: lars.wallen@clasohlson.se

Meny Språk