Regulatorisk 2004-12-09 08:00 CET Finansiell information

Vårt första halvår 2004/05 - vinst på 205 Mkr före skatt

Försäljningen uppgick under verksamhetsårets första halvår (maj-okt) till 1 372,7 Mkr, vilket är en ökning med 19 procent jämfört med motsvarande period föregående år (1 155,3 Mkr). Av försäljningen fördelar sig 1 316,6 Mkr på butiker och 56,1 Mkr på postorder/Internet. Försäljningsökningen var 20 procent för butikerna varav befintliga butiker var +7 procent i lokala valutor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 204,6 Mkr, en ökning med 21 procent jämfört med föregående år (168,9 Mkr). Resultatet efter skatt uppgick till 146,9 Mkr jämfört med 121,2 Mkr motsvarande period föregående år. Vinsten per aktie uppgick till 2,24 kr jämfört med 1,85 kr motsvarande period föregående år. I vårt andra kvartal (aug-okt) ökade försäljningen med 16 procent till 737,4 Mkr och resultatet efter finansiella poster med 10 procent till 106,8 Mkr. Här var försäljningen i jämförbara butiker 5 procent högre i jämförbara valutor. Bra start på julhandeln, +19 procent i november Vår julhandel har börjat bra. Försäljningen i november uppgick till 288,7 Mkr vilket är en ökning med 19 procent mot föregående år (241,8 Mkr). Jämfört med samma månad föregående år har sju butiker tillkommit. Per land fördelar sig 177,4 Mkr (155,8 Mkr) på Sverige, 98,9 Mkr (81,4 Mkr) på Norge och 12,4 Mkr (4,6 Mkr) på Finland. Analytikerträff Analytikerträff hålls måndagen 13 december klockan 11.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Kleis på Financialhearings, tel. 08-562 086 00 eller på fax 08-562 087 90, e-post hearings@financialhearings.com. För mer information kontakta Gert Karnberger, vd Telefon: 0247-444 34 Mobiltel: 070-529 63 00 E-post: gert.karnberger@clasohlson.se eller Lars Wallén, vice vd Telefon: 0247-444 72 Mobiltel: 070-318 61 10 E-post: lars.wallen@clasohlson.se

Meny Språk