Regulatorisk 2003-09-12 12:11 CET Finansiell information

Vårt första kvartal - vinst på 72 Mkr före skatt

Vårt första kvartal - vinst på 72 Mkr före skatt Försäljningen uppgick under verksamhetsårets första kvartal (maj-juli) till 519,3 Mkr, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med samma period föregående år (465,8 Mkr). Av försäljningen fördelar sig 497,8 Mkr på butiker och 21,5 Mkr på postorder/Internet. Försäljningsökningen är 13 procent för butikerna varav befintliga butiker var 2 procent lägre i jämförbara valutor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 71,8 Mkr, en minskning med 2 procent jämfört med föregående år (73,2 Mkr). Resultatminskningen förklaras av lägre försäljning än väntat under sommaren, speciellt i juli. Vidare har resultatet minskat till följd av kostnader för vårt 85-års jubileum med 5 Mkr samt ökade uppbyggnadskostnader för nya butiker med 2 Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 51,6 Mkr (52,6 Mkr). Vinsten per aktie uppgick till 1,57 kr jämfört med 1,60 kr föregående år. Försäljningen i augusti ökade med 18 procent Försäljningen i augusti uppgick till 196,2 Mkr vilket är en ökning med 18 procent mot föregående år (165,7 Mkr). Jämfört med samma månad föregående år har nio butiker tillkommit. Vår nya huvudkatalog som utgavs den 18 augusti har tagits emot mycket väl av våra kunder. Analytikerträff Analytikerträff hålls tisdagen 16 september klockan 08.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Kleis på Financialhearings, tel 08-562 086 00 eller på fax 08-562 087 90, e-post hearings@financialhearings.com. För mer information kontakta: Gert Karnberger, vd 0247-444 34, Mobil 070-529 63 00 eller Lars Wallén, vice vd 0247-444 72, Mobil 070-318 61 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/12/20030912BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/12/20030912BIT00240/wkr0002.pdf Hela rapporten

Meny Språk