Regulatorisk 2001-09-14 12:36 CET Finansiell information

Första kvartalet - Resultatökning med 18 procent

Första kvartalet - Resultatökning med 18 procent Koncernens försäljning uppgick under det första kvartalet under verksamhetsåret 2001/02 till 338,6 mkr, vilket är en ökning med 24 procent jämfört med motsvarande period föregående år (273,0 mkr). Av försäljningen fördelar sig 310,2 mkr på butiker och 28,4 mkr på postorder/Internet. Rörelseresultatet exklusive SPP-medel uppgick till 42,3 mkr jämfört med 36,0 mkr föregående år, en ökning med 18 procent. Vinsten per aktie uppgick under det första kvartalet till 3,77 kr. Historiskt beslut - Clas Ohlson öppnar i Finland Avtal har tecknats på en butik i centrala Helsingfors i Finland för öppning under den senare delen av hösten 2002. Butiken som ligger på ett mycket bra strategiskt läge skapar förutsättningar för vår fortsatta expansion i Finland. Försäljningen i augusti ökade med 30 procent Försäljningen i augusti uppgick till 131,2 mkr mot 100,6 mkr föregående år vilket är en ökning med 30 procent. Försäljningen för verksamhetsårets fyra första månader uppgår därmed till 469,8 mkr, en ökning med 26 procent. Analytikerträff Analytikerträff hålls tisdagen 18 september kl. 08.00 på Operaterassen i Stockholm. Anmälan görs lämpligen till Johan Kleis på Finanstidningen, tel 08-506 245 82 eller på fax 08-506 245 81, e-post traffar@fti.se. För mer information kontakta: Gert Karnberger, vd 0247-444 34, Mobil 070-529 63 00 eller Lars Wallén, vice vd 0247-444 72, Mobil 070-318 61 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/14/20010914BIT00270/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/14/20010914BIT00270/bit0001.pdf

Meny Språk