Regulatorisk 2001-12-13 11:30 CET Finansiell information

Andra kvartalet-Resultatökning med 43 procent

Andra kvartalet - Resultatökning med 43 procent Försäljningen uppgick under verksamhetsårets första sex månader till 763,8 mkr, vilket är en ökning med 27 procent jämfört med motsvarande period föregående år (600,7 mkr). Av försäljningen fördelar sig 688,8 mkr på butiker och 75,0 mkr på postorder/Internet. Rörelseresultatet exklusive SPP-medel uppgick till 91,6 mkr, en ökning med 30 procent jämfört med samma period föregående år (70,5 mkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 92,2 mkr, en ökning med 21 procent jämfört med samma period föregående år (76,4 mkr). Vinsten per aktie uppgick under de första sex månaderna till 2,02 kr jämfört med 1,67 kr föregående år. Under verksamhetsårets andra kvartal (augusti - oktober) ökade försäljningen med 30 procent till 425,2 mkr och rörelseresultatet med 43 procent till 49,3 mkr. Försäljningen i november ökade med 26 procent Försäljningen i november uppgick till 172,6 mkr vilket är en ökning med 26 procent mot föregående år (137,0 mkr). Försäljningen för verksamhetsårets första sju månader uppgår därmed till 936,4 mkr, en ökning med 27 procent (737,7 mkr). Analytikerträff Analytikerträff hålls fredagen 14 december klockan 08.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Kleis på Finanstidningen, tel 08-506 245 82 eller på fax 08-506 245 81, e-post traffar@fti.se. För mer information kontakta: Gert Karnberger, vd 0247-444 34, Mobil 070-529 63 00 eller Lars Wallén, vice vd 0247-444 72, Mobil 070-318 61 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00710/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00710/bit0001.pdf

Meny Språk