Regulatorisk 2000-07-31 13:00 CET Finansiell information

Tremånadersresultat 00-07-31 - Stark resultatökning

Tremånadersresultat 00-07-31 - Stark resultatökning Koncernens försäljning uppgick under verksamhetsårets tre första månader till 273,0 mkr, vilket är en ökning med 26% jämfört med motsvarande period föregående år (215,9 mkr). Av försäljningen fördelar sig 244,9 mkr på butiker och 28,1 mkr på postorder/internet. Rörelseresultatet exklusive SPP-medel uppgick till 36,0 mkr, en ökning med 56% jämfört med samma period föregående år (23,2 mkr). SPP-medel har intäktsförts med 4,4 mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 41,2 mkr, en ökning med 82% jämfört med samma period föregående år (22,6 mkr). Rörelsemarginalen exklusive SPP-medel uppgick till 13,2%. För butikerna var rörelsemarginalen 13,7% och för postorder 9,1%. Försäljningen har varit mycket bra under sommaren. Mycket beroende på vädret som gjort att många semesterfirare valt att ägna mer tid åt att handla. Försäljningskostnaderna såsom marknadsföring och lön till säljande personal är alltid lägst under första kvartalet. När försäljningen blir så bra som i år blir därför resultateffekten extra stor. Vinst per aktie uppgick till 3,60 kr jämfört med 2,06 kr föregående år. Hela delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida www.clasohlson.se och kan även beställas per telefon 0247-444 00 eller fax 0247-444 25. Försäljning augusti Försäljningen i augusti uppgick till 100,6 mkr mot 82,5 mkr föregående år, en ökning med 22%. Försäljningen för verksamhetsårets första fyra månader uppgår därmed till 373,6 mkr, en ökning med 25% (298,4 mkr). Analytikerträff Analytikerträff hålls onsdagen 20 september kl 08.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Kleis på Finanstidningen, tel 08-506 245 82 eller på fax 08-506 245 81, e-post traffar@fti.se. För mer information kontakta: Gert Karnberger, vd 0247-444 34, Mobil 070-529 63 00 eller Lars Wallén, vice vd 0247-444 72, Mobil 070-318 61 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/07/31/20001030BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/07/31/20001030BIT00650/bit0002.pdf

Meny Språk