Regulatorisk 2022-05-06 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljning ökade i april

Försäljningen i april ökade med 17 procent till 607 Mkr (521). Den organiska försäljningen ökade med 14 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online minskade med 29 procent till 74 Mkr (104). Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet ökat netto med en butik. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 229 (228).

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
April Förändring Maj-April Förändring
Mkr 2021/22 SEK Organisk 2021/22 SEK Organisk
Sverige 277 9% 9% 3 982 6% 6%
Norge 264 27% 20% 3 780 7% 3%
Finland 62 13% 11% 966 1% 1%
Utanför Norden 4 -13% -18% 56 -1% -5%
Totalt 607 17% 14% 8 784 6% 4%
Varav försäljning online 74 -29% -31% 971 9% 7%

Den totala försäljningen under perioden maj-april 2022 ökade med 6 procent till 8 784 Mkr (8 284). Den organiska försäljningen ökade med 4 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 4 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online för perioden ökade med 9 procent till 971 Mkr (894).

Kristofer Tonström, vd och koncernchef: Vår totala försäljning i april ökade med 17 procent jämfört med föregående år. Vi har under månaden träffat rätt i vårt kunderbjudande, exempelvis med en lyckad satsning på vårt sortiment av solcellsbelysning. Dessutom har vi fortsatt att investera i kampanjer och marknadsföring för att driva tillväxt och ser goda resultat av detta arbete, inte minst på den finska marknaden. Precis som i mars präglas jämförelsetalen för vår e-handel i april av att stora delar av det norska butiksnätet förra året var stängt till följd av restriktioner. Totalt sett minskade vår e-handelsförsäljning med 29 procent.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2022 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk