2022-04-08 10:00 CET Finansiell information, Övriga företagsnyheter

Save the Date: Clas Ohlson anordnar kapitalmarknadsdag 8 juni 2022

Clas Ohlson bjuder in investerare, analytiker och media till bolagets kapitalmarknadsdag som kommer att hållas den 8 juni 2022, kl. 10.00-12.00 i butiken på Sveavägen 52 i Stockholm. Samma dag kl. 9.00 hålls en presentation av bokslutskommunikén för 2021/22 som deltagare också är välkomna att närvara vid.

Kapitalmarknadsdagen kommer genomföras som ett fysiskt evenemang och även sändas direkt via webben för de som föredrar att delta digitalt.

Kapitalmarknadsdagen kommer att innehålla en uppdatering gällande Clas Ohlsons strategi och prioriteringar, med bland annat fördjupningar kring bolagets arbete med hållbarhet, sortiment och försäljningskanaler. Delar av koncernledningen kommer att hålla presentationer under dagen.

En formell inbjudan som inkluderar agenda och registreringsdetaljer kommer att distribueras närmare evenemanget.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Bifogade filer

Meny Språk