Bærekraft er en forutsetning for langsiktig lønnsomme forretninger.

Våre kunder og medarbeidere skal føle seg trygge på at produktene og tjenestene vi selger er sikre å bruke, har blitt produsert under gode arbeidsforhold og transporteres med så liten miljø- og klimapåvirkning som mulig.

Vår bærekraftighetsagenda Hos Clas Ohlson integrerer vi miljø og sosiale aspekter i selskapets strategi og organisasjon.
Samarbeid og medlemskap Å samarbeide med andre organisasjoner er en naturlig del av vårt arbeid. Gjennom å samarbeide med eksperter og få tilgang til organisasjonenes nettverk, kan vi både lære oss og påvirke mer.
Styring, policyer og retningslinjer Vi har et robust selskap og en verdidrevet bedriftskultur. Dette bidrar til å gjøre prosessene våre mer effektive og til å integrere etikk, miljø og sosiale spørsmål i våre strategiske beslutninger og i vår arbeidsmåte.
Meny Språk