Regulatorisk 2023-06-09 13:35 CET Finansiell information

Valberedningens förslag till styrelse i Clas Ohlson

Inför årsstämman i Clas Ohlson AB (publ), fredagen den 8 september 2023, offentliggör valberedningen idag förslag avseende styrelsens sammansättning.

Styrelsen ska enligt valberedningens förslag bestå av åtta ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Kenneth Bengtsson, Mengmeng Du, Mathias Haid, Patrik Hofbauer, Håkan Lundstedt, Charlotte Strömberg, Göran Sundström och Anne Thorstvedt Sjöberg. Valberedningen föreslår omval av Kenneth Bengtsson som styrelsens ordförande.

Valberedningen består av:

  • Kenneth Bengtsson, styrelseordförande i Clas Ohlson AB (publ)
  • Malin Persson (ordförande i valberedningen), utsedd av ägarfamiljen Haid
  • Johan Ståhl, utsedd av ägarfamiljen Tidstrand
  • Richard Torgerson, utsedd av Nordea Fonder
  • Ricard Wennerklint, utsedd av If Skadeförsäkring AB

Valberedningens arbete har skett i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning.

För mer information om de föreslagna styrelseledamöterna samt valberedningens fullständiga förslag vänligen besök http://about.clasohlson.com.

För mer information kontakta:
Malin Persson, ordförande i valberedningen, telefon +46767242168

Bifogade filer

Meny Språk