2023-05-25 11:30 CET Finansiell information, Övriga företagsnyheter

Clas Ohlson bjuder in till Q4-presentation den 8 juni

Clas Ohlson publicerar bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022/23 den 8 juni kl. 07.00. En presentation av rapporten hålls samma dag klockan 09.00.

Clas Ohlson bjuder in investerare, analytiker och media till en webbsänd presentation av bokslutskommunikén för 2022/23 torsdagen den 8 juni 2023 kl. 09.00 där vd och koncernchef Kristofer Tonström och ekonomi- och finansdirektör Pernilla Walfridsson kommenterar rapporten. Bokslutskommunikén publiceras kl. 07.00 och kommer tillsammans med presentationsmaterialet att finnas tillgänglig på about.clasohlson.com. Presentationen sker på engelska och följs av en frågestund.

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. about.clasohlson.com/q4-2022-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. Länk till telefonkonferens

Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på about.clasohlson.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Finansiell kalender
7 juli 2023                       Års- och hållbarhetsredovisning 2022/23
6 september 2023          Tremånadersrapport 2023/24
8 september 2023          Årsstämma
6 december 2023           Sexmånadersrapport 2023/24

Kalendariet finns även publicerat på about.clasohlson.com.

Bifogade filer

Meny Språk