Regulatorisk 2023-10-06 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljning ökade i september jämfört med föregående år

Försäljningen i september ökade med 6 procent till 762 Mkr (721). Organiskt ökade försäljningen med 6 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 6 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online ökade med 16 procent till 99 Mkr (85). Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet minskat netto med 3 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 221 (224).

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
September Förändring Maj-September Förändring
Mkr 2023/24 SEK Organisk 2023/24 SEK Organisk
Sverige 335 3% 3% 1 730 9% 9%
Norge 331 9% 12% 1 643 8% 12%
Finland 96 5% -4% 442 9% -1%
Totalt 762 6% 6% 3 815 8% 9%
Varav försäljning online 99 16% 17% 444 11% 11%


Den totala försäljningen under perioden maj-september 2023 ökade med 8 procent till 3 815 Mkr (3 522). Organiskt ökade försäljningen med 9 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online för perioden ökade med 11 procent till 444 Mkr (399).

Kristofer Tonström, vd och koncernchef: Med ett relevant sortiment och god kundservice har vi ökat försäljningen med sex procent i jämförbara enheter i september. Försäljningen online ökade med totalt 16 procent. Sett till enskilda marknader fortsätter Norge att gå mycket starkt med en organisk försäljningsökning om tolv procent, medan Finlands svagare försäljningsutveckling är tydligt påverkad av en kampanjintensiv fjolårsperiod då Clas Ohlson firade 20 år på marknaden. Detaljhandelsklimatet är utmanande med lägre kundtrafik och vi har ett starkt fokus på kostnadskontroll för att kunna utveckla kärnaffären med ett ännu bättre sortiment, ett bra kundmöte och nya butiker i rätt lägen. För det innevarande verksamhetsåret planerar vi att öppna cirka tio nya butiker netto, vilket vi kommer att nå då nio kontrakt är signerade och en butik redan är öppnad.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikations- och IR-chef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2023 klockan 07:00.

Meny Språk