Regulatorisk 2023-11-07 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljning ökade i oktober jämfört med föregående år

Försäljningen i oktober ökade med 9 procent till 838 Mkr (772). Organiskt ökade försäljningen med 10 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online ökade med 17 procent till 106 Mkr (91). Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet minskat netto med 3 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 221 (224).

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
Oktober Förändring Maj-Oktober Förändring
Mkr 2023/24 SEK Organisk 2023/24 SEK Organisk
Sverige 386 9% 9% 2 116 9% 9%
Norge 346 6% 12% 1 989 8% 12%
Finland 106 15% 8% 548 10% 1%
Totalt 838 9% 10% 4 653 8% 9%
Varav försäljning online 106 17% 18% 550 12% 13%


Den totala försäljningen under perioden maj-oktober 2023 ökade med 8 procent till 4 653 Mkr (4 294). Organiskt ökade försäljningen med 9 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online för perioden ökade med 12 procent till 550 Mkr (490).

Kristofer Tonström, vd och koncernchef: Vårt arbete med att göra sortimentet relevant året om gav resultat även i oktober då vi ökade försäljningen över samtliga prioriterade produktkategorier. Den totala försäljningen ökade med nio procent medan den organiska försäljningsökningen uppgick till tio procent. Försäljningen online ökade med totalt 17 procent. Precis som tidigare under verksamhetsåret är Norge den försäljningsmarknad som visar starkast tillväxttal, men vi ser en tydligt positiv utveckling även i Sverige och Finland i oktober jämfört med föregående år. Samtidigt som försäljningsutvecklingen i oktober översteg våra långsiktiga mål konstaterar vi att det makroekonomiska läget är fortsatt utmanande, där få faktorer förändrats till det bättre. Vi kommer även fortsättningsvis att lägga allt fokus på sådant vi själva kan påverka för att skapa ett starkare Clas Ohlson över tid, med en robust kärnaffär och en konkurrenskraftig kostnadsbas.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikations- och IR-chef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2023 klockan 07:00.

Meny Språk