2023-11-08 14:55 CET Övriga företagsnyheter

Clas Ohlson har slutfört förvärvet av Spares

Clas Ohlson AB har idag slutfört det tidigare annonserade förvärvet av Spares Europe AB, ett ledande företag inom reservdelar och tillbehör för elektronikprodukter samt batterier. Förvärvet stärker Clas Ohlsons kärnaffär, bedöms bidra positivt till vinst per aktie från och med tillträde och skapar nya tillväxtmöjligheter inom ett växande marknadssegment.

Spares har sedan starten 2012 vuxit med lönsamhet genom att vara väl positionerat på den växande marknaden för reservdelar och återanvändning av elektronik, samt mot skiftet till batteridrivna produkter. Med tillgång till mer än fem miljoner reservdelar, batterier till 200 000 elektroniska apparater och ett starkt fokus på prisvärdhet och relevans har bolaget etablerat ett högt förtroende bland sina privat- och företagskunder. Inom Spares finns försäljningskanaler som Teknikdelar och Batteriexperten. Verksamheten har omkring 75 anställda, med huvudkontor och logistikcenter i Malmö.

Clas Ohlson meddelade den 2 oktober 2023 att bolaget ingått avtal om att förvärva cirka 91 % av aktierna i Spares Europe AB. Samtliga villkor för transaktionen, inklusive regulatoriska godkännanden från konkurrensmyndigheter, har nu uppfyllts och transaktionen har därmed kunnat slutföras. Spares kommer att fortsätta drivas som ett separat bolag enligt en decentraliserad struktur och konsolideras i Clas Ohlson-koncernen från och med tredje kvartalet 2023/24.

Ytterligare information om transaktionen finns i pressmeddelandet från den 2 oktober 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikations- och IR-chef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Bifogade filer

Meny Språk