Regulatorisk 2020-07-09 09:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlsons års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2019/20 publicerad

Clas Ohlson års- och hållbarhetsredovisning omslag
Clas Ohlson års- och hållbarhetsredovisning om
Clas Ohlson års- och hållbarhetsredovisning strategi
Clas Ohlson års- och hållbarhetsredovisning kunderbjudande

Clas Ohlsons integrerade årsredovisning för verksamhetsåret 2019/20 finns nu tillgänglig på about.clasohlson.com.

Års- och hållbarhetsredovisningen är en sammanställning av året som gått med exempel på hur bolagets strategi omsätts i praktik samt uppföljning på tidigare kommunicerade finansiella och hållbarhetsrelaterade mål. Nytt för i år är att hela rapporten är producerad för att i första hand läsas på skärm. Med en tydlig och enkel navigering med klickbara länkar erbjuder vi aktieägare och andra intressenter en mer lättillgänglig och användbar produkt. Rapporten omfattar även standardupplysningar och specifika upplysningar om hållbarhetsaspekter baserade på GRI Standards. Omfattningen framgår av GRI-index i rapporten.

Års- och redovisningen finns tillgänglig i såväl svensk som engelsk version. Tryckta versioner kommer att finnas i mindre upplaga och den som önskar beställa en sådan ombeds kontakta Clas Ohlsons reception på telefon 0247-444 00.

För mer information, vänligen kontakta: 
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Bifogade filer

Meny Språk