Regulatorisk 2020-07-08 09:00 CET Finansiell information

Valberedningens förslag till styrelse i Clas Ohlson

Inför årsstämman i Clas Ohlson AB, lördagen den 12 september 2020, offentliggör valberedningen idag förslag avseende styrelsens sammansättning.

Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Kenneth Bengtsson, Mathias Haid, Håkan Lundstedt, Charlotte Strömberg, Göran Sundström och Anne Thorstvedt Sjöberg. Margareta Lehman och Göran Näsholm står inte till förfogande för omval. Valberedningen föreslår nyval av Mengmeng Du och Patrik Hofbauer som ledamöter till styrelsen. Valberedningen föreslår omval av Kenneth Bengtsson som styrelsens ordförande.

Margareta Lehman har meddelat att hon, efter två år som styrelseledamot, inte står till förfogande för omval. Göran Näsholm har meddelat att han, efter fem år som styrelseledamot, inte står till förfogande för omval.

Mengmeng Du, född 1980, har en dataingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och en masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Mengmeng Du har haft ett antal ledande positioner i digitala start-up bolag sedan 2008, inklusive COO på Acast AB, olika chefsroller inom Operations, Marketing och International Growth på Spotify AB, och VP Product Development på Stardoll AB. Hon är en av medgrundarna till GetGeek Inc., ett IT support start-up bolag, och verkar som digital rådgivare genom sin egna firma Mimion AB. Mengmeng Du är styrelseledamot i Finnair, NetOnNet Group och Saminvest AB.

Patrik Hofbauer, född 1968, är DIHM Marknadsekonom från IHM Business School, samt har en Master från IHM Business School och utbildningar vid INSEAD och London Business School. Patrik Hofbauer är VD för Svenska Spel AB, har varit VD för Telenor Sverige AB, Telenor Broadcast & Canal Digital, Clear Channel, NEC Skandinavien och även Försäljningschef på Scandic Hotels AB. Patrik Hofbauer är styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, NHST Media Group och Telenor Broadcast.

Valberedningen består av:

  • Kenneth Bengtsson, styrelseordförande i Clas Ohlson AB
  • Jonas Bergh (ordförande i valberedningen), representerar familjen Haid
  • Göran Sundström, representerar familjen Tidstrand
  • Erik Durhan, Nordea Fonder
  • Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring AB

Valberedningens arbete har skett i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. För mer information om respektive ledamot samt valberedningens fullständiga förslag vänligen besök http://about.clasohlson.com.

För mer information kontakta:
Jonas Bergh, ordförande i valberedningen, telefon 0722-33 04 01

Bifogade filer

Meny Språk