2019-08-30 10:00 CET Produkt- och konsumentnyheter

Unik projektkonstellation ska utveckla spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter

KEEP

Det säljs årligen 260 000 ton nya elektriska och elektroniska produkter i Sverige. Denna konsumtion medför stora sociala och miljömässiga konsekvenser kopplat till produktionen, hur produkterna används och hur de tas hand om när de inte längre är önskvärda eller inte längre går att använda.

För att bidra till att produkterna tillverkas på ett bättre sätt och att produkterna får en längre livscykel utvecklar nu projektet KEEP ett spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter.

KEEP (Keep Electrical and Electronic Products in the circular system) är ett samarbete mellan Chalmers Industriteknik, BOID, Clas Ohlson, Dustin, El-Kretsen, Godsinlösen, GS1, Lenovo, Naturskyddsföreningen, Recipo, Scandigruppen, Sims Recycling Solutions, Stena, TCO Development och Techbuddy.

‒ Dessa fjorton företag och organisationer representerar alla delar i en elektrisk produkts livscykel vilket gör att vi har en unik möjlighet att ta fram ett spårbarhetssystem som bidrar till cirkulär ekonomi från produkternas vagga till grav, säger projektledare Kristina Liljestrand.

Tanken är att varje produkt ska märkas och bära information om bland annat sitt ursprung, innehåll och hur den har producerats. Denna information kommer exempelvis hjälpa producenter att ställa om sin nyproduktion mot mer hållbara metoder och lättillgänglig information underlättar också för inköpare och konsumenter att välja produkter som är tillverkade på ett mer hållbart sätt. Samtidigt kan marknaden för använda produkter öka och en högre andel material återvinnas till bättre kvalitet. Detta tack vare effektivare processer baserade på relevant information hela vägen från produktionsledet till återvinning.

Lösningen bygger på en molnbaserad informationsdelningsplattform. Plattformen samlar informationen om produkten från de olika livscykelstegen. Detta möjliggör en flexibel och framtidsäkrad tillgång till informationen för alla parter, och tillåter framtida dataanalyser med hjälp av t ex AI. Informationen kommer att visualiseras på ett smart och tillgängligt sätt i en app.

‒ Ett fokusområde för Clas Ohlsons hållbarhetsarbete är utveckla hållbarhetsaspekten i vårt produkterbjudande. Därför är vi stolta över att vara en del av KEEP och på så sätt bidra till en mer hållbar konsumtion av elektroniska produkter, både gällande de produkter vi själva säljer och för marknaden i stort, säger Ellinor Wickström, product compliance manager på Clas Ohlson.

Projekttiden löper till mars 2021 och är finansierat av Vinnova inom programmet Utmaningsdriven innovation.

Kontaktperson KEEP:

Kristina Liljestrand, Chalmers Industriteknik

0709–524231, kristina.liljestrand@chalmersindustriteknik.se 

Kontaktperson Clas Ohlson:

Niklas Carlsson, kommunikationschef

0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se 

Bifogade filer

Meny Språk