Regulatorisk 2019-05-15 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson ökar försäljningen i april

Försäljningen i april ökade med 2 procent jämfört med april föregående år, vilket motsvarar en organisk försäljningsökning om 1 procent. Under april påverkade kalendereffekten negativt om cirka 2 procentenheter. För verksamhetsåret 2018/19 är den organiska tillväxten 4 procent. Clas Ohlsons försäljningstillväxt online uppgick till 27 procent i april respektive 47 procent för räkenskapsåret 2018/2019.

Försäljningen i april ökade med 2 procent till 592 Mkr (581). Den organiska försäljningen ökade med 1 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i april i jämförbara enheter och lokal valuta är oförändrad. Under april påverkade kalendereffekten negativt om cirka 2 procentenheter med anledning av färre handelsdagar än motsvarande period föregående år. Försäljningen online i april ökade med 27 procent till 37 Mkr (29). Jämfört med april föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 3 butiker. Vid månadens utgång uppgick det totala antalet butiker till 232.

Länder, Mkr April
2018/19
April
2017/18
Procentuell förändring Organisk tillväxt
Sverige 272 252 8 8
Norge 241 241 0 -1
Finland 68 68 -1 -2
Utanför Norden** 12 20 -39 -41
  592* 581 2 1

* Varav 37 Mkr (29) utgör försäljning online.
** Påverkat av stängning av butiker i Storbritannien och Tyskland.

Den totala försäljningen för räkenskapsåret 2018/19 (maj 2018 till april 2019) ökade med 7 procent till 8 772 Mkr (8 211). Den organiska försäljningen ökade med 4 procent. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 1 procent. Försäljningen online för räkenskapsåret ökade med 47 procent till 432 Mkr (295).

Den totala försäljningen för fjärde kvartalet 2018/19 (februari till april 2019) ökade med 4 procent till
1 742 Mkr (1 683). Den organiska försäljningen ökade med 2 procent. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta är oförändrad. Försäljningen online för fjärde kvartalet ökade med 33 procent till 96 Mkr (72). 

Bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2018/19 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den 5 juni 2019. Rapporten presenteras samma dag klockan 09:00 i Clas Ohlsons butik på Sveavägen 52 i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta: Niklas Carlsson, Kommunikationschef, telefon 076-724 21 68.

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk