2017-06-08 06:30 CET Övriga företagsnyheter

Clas Ohlson antar nya hållbarhetsmål

Clas Ohlson Harifran-till-hallbarheten
Clas Ohlson Åsa Portnoff Sundström

Clas Ohlsons två viktigaste hållbarhetsmål handlar om att företaget med sitt stora produktutbud ska påverka konsumenten att göra mer hållbara val samt att de relativa koldioxidutsläppen från varutransporter ska minska. Vid utgången av verksamhetsåret 2016/17 har målen som var satta till år 2020 redan uppnåtts och därför ökar nu företaget ambitionsnivån ytterligare.

Gällande sortimentet var Clas Ohlsons målsättning att andelen produkter för en mer hållbar livsstil skulle uppgå till minst 12 procent av den totala försäljningen år 2020 men efter att redan nu ha passerat den siffran sätts målet till 25 procent fram till samma år.

– Det är en rejält uppskruvad ambitionsnivå när det gäller produkter för en mer hållbar livsstil. Vi ser att vi snabbt fått effekt på våra satsningar på stora hållbara produktkategorier som solcellsbelysning, LED-ljuskällor och miljömärkta batterier och jobbar nu för att nå en betydligt högre andel av den totala försäljningen med det hållbara sortimentet, säger Åsa Portnoff Sundström, hållbarhetschef på Clas Ohlson.

För Clas Ohlsons varutransporter var målsättningen att minska de relativa CO2-utsläppen med minst 50 procent under perioden 2007-2020.

– Även här har utvecklingen gått snabbare än vad vi vågat hoppats på och i samband med att vi sätter nya mål ändrar vi också vad vi mäter till att tydligare sätta CO2-utsläppen i relation till våra övergripande mål om tillväxt, säger Åsa Portnoff Sundström.

Det nya målet för Clas Ohlsons koldioxidutsläpp från varutransporter är att över tid minska CO2-emissioner relativt vår omsättning. Det innebär att utsläppen CO2 inte ska tillåtas öka relativt sett när Clas Ohlson ökar sin försäljning och växer med nya butiker, nya erbjudanden och till nya marknader.

Dessutom införs ett nytt mål inom sjötransporter som innebär att fyllnadsgraden i våra godscontainrar från Asien ska öka från 80 procent idag till 85 procent 2020.

Läs mer om Clas Ohlsons hållbarhetsarbete på hallbarheten.clasohlson.se.

Kontakt

För mer information kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Bifogade filer

Meny Språk