Regulatorisk 2011-08-15 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljningsutveckling i juli

Försäljningen i juli ökade med 2 procent till 508 Mkr (498). I lokala valutor ökade försäljningen med 3 procent. Jämfört med samma månad föregående år har 22 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista juli 2011 till 143 butiker. Distanshandeln uppgick till 6 Mkr (7).

Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:

                                                         Procentuell        Förändring
Länder                                             förändring:       lokal valuta:

Sverige               246 Mkr (252)                -2%                 -2%

Norge                  201 Mkr (191)               +6%                +7%

Finland                  43 Mkr   (39)               +8%               +12%

UK                         18 Mkr   (16)              +12%              +23%

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första tre månader (maj– juli 2011) ökade med 5 procent till 1 387 Mkr (1 324).

Delårsrapporten för vårt första kvartal offentliggörs den 7 september 2011.

För mer information kontakta:

Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55

John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Meny Språk