Regulatorisk 2011-07-15 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljningsutveckling i juni

Försäljningen i juni ökade med 5 procent till 465 Mkr (442). I lokala valutor ökade försäljningen med 8 procent. Jämfört med samma månad föregående år har 22 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista juni 2011 till 143 butiker. Distanshandeln uppgick till 7 Mkr (7).

Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:

                                                         Procentuell            Förändring
Länder                                             förändring:            lokal valuta:

Sverige               218 Mkr (210)                +3%                +3%

Norge                  191 Mkr (182)               +5%            +8%

Finland                  41 Mkr   (35)              +17%           +22%

UK                         16 Mkr   (15)                 +7%              +22%

Den totala försäljningen för räkenskapsåret första två månader (maj– juni 2011) ökade med 6 procent till 879 Mkr (826).

Delårsrapporten för vårt första kvartal offentliggörs den 7 september 2011.

För mer information kontakta:

Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55

John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Meny Språk