Regulatorisk 2010-09-08 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson: Delårsrapport 2010-05-01 – 2010-07-31

Kvartal 1

 * Försäljningen uppgick till 1 324 Mkr (1 288), +3 %

* Rörelseresultat uppgick till 115 Mkr (141), -18 %

* Vinst efter skatt uppgick till 84 Mkr (101), -17 %

* Vinst per aktie uppgick till 1,32 kr (1,56), -15 %

Händelser efter rapportperiodens slut

* Försäljningen i augusti uppgick till 480 Mkr (446), +8 %

VD Klas Balkow säger i en kommentar:

”Försäljningstillväxten under kvartalet har påverkats av en lägre expansionstakt av nya butiker på våra hemmamarknader. Därutöver nådde sommarens försäljning inte upp till förra årets starka siffror i jämförbara enheter. Vi ökar nu återigen vår butiksexpansion och beräknar att öppna 17 till 22 butiker innevarande verksamhetsår varav 15 butiker med öppning före jul.

Då tillväxten på våra hemmamarknader varit relativt låg blev koncernens resultat lägre än föregående år som följd av våra pågående investeringar på den brittiska marknaden. Den svaga brittiska detaljhandeln ger oss fortsatta möjligheter att expandera i attraktiva butikslägen. Vi har nu sju butiker i Storbritannien och planerar att öppna ytterligare 6-10 butiker under innevarande verksamhetsår.”

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls i dag, onsdag den 8 september klockan 10.00 på Operaterassen. Anmälan kan göras till Johan Wallinder på Financialhearings, tel 08-411 43 80 eller på fax 08-20 83 80, e-post hearings@financialhearings.com.

För mer information om Clas Ohlsons delårsrapport, kontakta:

Klas Balkow, vd och koncernchef: 0247-447 55

John Womack, informations- och IR-chef: 0247-444 05

Meny Språk