Regulatorisk 2024-04-08 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljning ökade i mars jämfört med föregående år

Försäljningen i mars, exklusive den förvärvade Spares-koncernen, ökade med 4 procent till 648 Mkr (623). Organiskt ökade försäljningen med 5 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 4 procent jämfört med föregående år. Under mars påverkade kalendereffekter negativt med 5 procentenheter.

Försäljningen inklusive Spares-koncernen uppgick till 695 Mkr (623). Försäljningen online, exklusive Spares-koncernen, minskade med 5 procent till 78 Mkr (82). Försäljningen online, inklusive Spares-koncernen, uppgick till 125 Mkr (82). Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet ökat netto med 2 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 224 (222).

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
Mars Förändring Maj-Mars Förändring
Mkr 2023/24 SEK Organisk 2023/24 SEK Organisk
Sverige 310 6% 6% 4 203 11% 11%
Norge 266 3% 4% 3 911 7% 12%
Finland 73 3% 2% 1058 9% 3%
Spares-försäljning förvärvad verksamhet 47 - - 276 - -
Totalt 695 12% 5% 9 447 12% 10%
Varav försäljning online* 125 52% -4% 1 386 42% 15%
  • Från mars 2024 har samarbete med Mathem och Oda avslutats


Den totala försäljningen under perioden maj 2023-mars 2024, exklusive den förvärvade Spares-koncernen, ökade med 9 procent till 9 171 Mkr (8 413). Organiskt ökade försäljningen med 10 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 11 procent jämfört med föregående år.

Försäljningen inklusive Spares-koncernen uppgick till 9 447 Mkr (8 413). Försäljningen online, exklusive Spares-koncernen, ökade med 14 procent till 1 110 Mkr (976). Försäljningen online, inklusive Spares-koncernen, uppgick till 1 386 Mkr (976).

Kristofer Tonström, vd och koncernchef: Vi har haft en stark försäljningsutveckling under hela året och kunderna visade att de även i mars månad uppskattade Clas Ohlsons relevanta och prisvärda sortiment för hemmafix. Organiskt ökade försäljningen med 5 procent och i jämförbara enheter var ökningen 4 procent, trots en betydande negativ kalendereffekt om 5 procent på grund av en tidigare påsk jämfört med föregående år. Utvecklingen i jämförbara enheter ger oss ytterligare självförtroende i vårt strategiska vägval att öppna fler Clas Ohlson-butiker. Bara i april öppnar vi sex nya butiker och vår målsättning är att addera ytterligare cirka tio butiker under nästa verksamhetsår. Precis som tidigare arbetar vi också vidare med att effektivisera oss i alla led för att möjliggöra våra tillväxtinitiativ och kunna ge bästa möjliga erbjudande till fortsatt prismedvetna kunder. 

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikations- och IR-chef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2024 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk