Regulatorisk 2024-01-08 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljning ökade i december jämfört med föregående år

Försäljningen i december, exklusive den förvärvade Spares-koncernen ökade med 11 procent till 1 366 Mkr (1 234). Organiskt ökade försäljningen med 14 procent jämfört med föregående år.

Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 14 procent jämfört med föregående år. Försäljningen inklusive Spares-koncernen uppgick till 1 422 Mkr (1 234). Försäljningen online, exklusive Spares-koncernen ökade med 22 procent till 142 Mkr (116). Försäljningen online, inklusive Spares-koncernen uppgick till 197 Mkr (116). Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet minskat netto med 1 butik. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 224 (225).

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
December Förändring Maj-December Förändring
Mkr 2023/24 SEK Organisk 2023/24 SEK Organisk
Sverige 625 18% 18% 3 254 10% 10%
Norge 588 5% 13% 3 064 6% 11%
Finland 153 7% 5% 832 10% 2%
SPARES-Förvärvad försäljning 55 - - 122 - -
Totalt 1 422 15% 14% 7 271 10% 10%
Varav försäljning online 197 70% 26% 986 30% 15%


Den totala försäljningen under perioden maj-december 2023, exklusive den förvärvade Spares-koncernen ökade med 8 procent till 7 150 Mkr (6 613). Organiskt ökade försäljningen med 10 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Försäljningen inklusive Spares-koncernen uppgick till 7 271 Mkr (6 613). Försäljningen online, exklusive Spares-koncernen ökade med 14 procent till 865 Mkr (761). Försäljningen online, inklusive Spares-koncernen uppgick till 986 Mkr (761).

Kristofer Tonström, vd och koncernchef: Efter en bra start på julförsäljningen i november avslutade vi kalenderåret ännu starkare med en organisk försäljningsökning om 14 procent och en försäljningstillväxt i jämförbara enheter om 14 procent. Ökningen fördelar sig brett över vårt butiksnät och e-handel i samtliga länder, även om Sverige sticker ut positivt med en försäljningsökning om hela 18 procent. Arbetet med sortiment och produkttillgänglighet fortsätter att ge resultat och vi lyckades, i likhet med föregående månader, öka försäljningen i samtliga prioriterade produktkategorier. Inte minst såg vi hur vi stärkte vår position som juldestination ytterligare där prismedvetna kunder uppskattade de satsningar vi gjorde med attraktiva erbjudanden på typiska julklappar. Detta går i linje med den mer långsiktiga trenden att kunderna i allt högre utsträckning jämför priser och väntar in rätt erbjudande. Vi kommer därför att fortsätta arbetet med att skapa en så konkurrenskraftig kostnadsbas som möjligt för att kunna försvara vår prisposition – något som är helt avgörande i ett utmanande makroekonomiskt läge.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikations- och IR-chef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2024 klockan 07:00.

Meny Språk