2024-02-21 10:00 CET Finansiell information, Övriga företagsnyheter

Clas Ohlson bjuder in till Q3-presentation den 6 mars

Clas Ohlson publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2023/24 den 6 mars kl. 07.00. En presentation av rapporten hålls samma dag klockan 09.00.

Clas Ohlson bjuder in investerare, analytiker och media till en webbsänd presentation av delårsrapport för tredje kvartalet 2023/24 onsdagen den 6 mars 2024 kl. 09.00 där vd och koncernchef Kristofer Tonström och ekonomi- och finansdirektör Pernilla Walfridsson kommenterar rapporten. Delårsrapporten för perioden maj-januari 2023/24 publiceras kl. 07.00 och kommer tillsammans med presentationsmaterialet att finnas tillgänglig på about.clasohlson.com. Presentationen sker på engelska och följs av en frågestund.

Om du önskar delta via webcasten gå in på länken nedan. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. Länk till webcast.

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. Länk till telefonkonferens.

Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på about.clasohlson.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikations- och IR-chef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Finansiell kalender

5 juni 2024                      Bokslutskommuniké 2023/24
4 september 2024          Tremånadersrapport 2024/25
6 september 2024          Årsstämma
4 december 2024           Sexmånadersrapport 2024/25

Kalendariet finns även publicerat på about.clasohlson.com.

Bifogade filer

Meny Språk