Regulatorisk 2022-08-05 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljning minskade i juli jämfört med föregående år

Försäljningen i juli minskade med 4 procent till 699 Mkr (732). Den organiska försäljningen minskade med 7 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online ökade med 2 procent till 63 Mkr (62). Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet minskat netto med fyra butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 225 (229).

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
Juli Förändring Maj-Juli Förändring
Mkr 2022/23 SEK Organisk 2022/23 SEK Organisk
Sverige 311 -4% -4% 930 0% 0%
Norge 305 -5% -10% 870 -3% -7%
Finland 79 -5% -8% 231 6% 2%
Utanför Norden 4 -1% -5% 12 -9% -13%
Totalt 699 -4% -7% 2 044 -1% -3%
Varav försäljning online 63 2% -1% 232 6% 4%

Den totala försäljningen under perioden maj-juli 2022 minskade med 1 procent till 2 044 Mkr (2 056). Den organiska försäljningen minskade med 3 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online för perioden ökade med 6 procent till 232 Mkr (219).

Kristofer Tonström, vd och koncernchef: Marknadsklimatet i juli månad var svagt. I ljuset av inflation och ett mer osäkert omvärldsläge var kunderna mer avvaktande. Vår satsning på en stark säsong med större lager av relevanta sommarprodukter föll inte ut som förväntat. Vi har arbetat intensivt med att parera för de skiftande förutsättningarna på marknaden men trots mer omfattande kampanjaktiviteter och marknadsföring på samtliga försäljningsmarknader, med bland annat prissänkningar på säsongsprodukter, minskade vår totala försäljning med fyra procent, medan försäljningen online ökade med två procent. Inte minst den norska marknaden var fortsatt svag med en minskad försäljning om tio procent jämfört med föregående år. I likhet med marknaden i stort ser vi också hur högre inköpspriser, liksom högre transportkostnader, nu får tydligare genomslag efter att tidigare i större utsträckning kompenserats av mer gynnsamma valutaeffekter. Vi ser nu fram emot den viktiga höstsäsongen med ett relevant sortiment med prisvärda produkter och har fortsatt fullt fokus på vår tillväxtplan. 

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2022 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk