Regulatorisk 2021-02-15 07:00 CET Finansiell information

Minskad försäljning för Clas Ohlson i januari

Försäljningen i januari minskade med 9 procent till 568 Mkr (625). Den organiska försäljningen minskade med 5 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta minskade med 4 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online ökade med 76 procent till 70 Mkr (40). Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet minskats netto med två butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 227 (230).

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
Januari Förändring Maj-Januari Förändring
Mkr 2020/21 SEK Organisk 2020/21 SEK Organisk
Sverige 262 -6% -6% 3 001 -7% -7%
Norge 239 -9% -1% 2 915 0% 11%
Finland 64 -19% -15% 788 -13% -10%
Utanför Norden 3 -41% -35% 42 -44% -41%
Totalt 568 -9% -5% 6 746 -5% 0%
Varav försäljning online 70 76% 83% 621 50% 56%
 

Den totala försäljningen under perioden maj-januari 2021 minskade med 5 procent till 6 746 Mkr (7 115). Den organiska tillväxten var oförändrad jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta var oförändrad. Försäljningen online för perioden ökade med 50 procent till 621 Mkr (413).

Kristofer Tonström, vd och koncernchef: Januariförsäljningen präglades i stor grad av ett fortsatt allvarligt läge på våra försäljningsmarknader med nya myndighetsåtgärder för att minska smittspridningen. När Oslo samt flertalet närliggande kommuner införde skarpare restriktioner i slutet av månaden var vi för första gången under pandemin tvingade att tillfälligt stänga butiker. Med en lägre kundtrafik har vi lagt särskilt fokus på att erbjuda en säker och tillgänglig onlinehandel, bland annat genom att snabbt möjliggöra hämtning av produkter utanför berörda butiker i Osloområdet, samt att upprätthålla en god kostnadskontroll. Vår organiska försäljning i januari minskade med 5 procent och den totala försäljningen minskade med 9 procent som en effekt av en fortsatt svag norsk krona. Vår onlineförsäljning ökade under perioden med 76 procent efter en god utveckling på i synnerhet den svenska marknaden.

För mer information, vänligen kontakta: 
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2021 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk