Regulatorisk 2021-05-07 07:00 CET Finansiell information

Lägre försäljning för Clas Ohlson i april

Försäljningen i april minskade med 9 procent till 521 Mkr (571). Den organiska försäljningen minskade med 10 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta minskade med 9 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online ökade med 68 procent till 104 Mkr (62). Jämfört med samma månad föregående år är butiksbeståndet oförändrat. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 228 (228).

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
April Förändring Maj-April Förändring
Mkr 2020/21 SEK Organisk 2020/21 SEK Organisk
Sverige 254 -4% -4% 3 748 -6% -6%
Norge 208 -17% -21% 3 522 -2% 7%
Finland 55 8% 16% 959 -12% -9%
Utanför Norden 5 -22% -17% 56   -39% -36%
Totalt 521 -9% -10% 8 284 -5% -1%
Varav försäljning online 104 68% 63% 894 60% 64%

Den totala försäljningen under perioden maj 2020-april 2021 minskade med 5 procent till 8 284 Mkr (8 758). Den organiska tillväxten minskade med 1 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta minskade med 1 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online för perioden ökade med 60 procent till 894 Mkr (558).

Kristofer Tonström, vd och koncernchef: De fortsatta restriktionerna på våra försäljningsmarknader i april medförde utmaningar i form av tillfälliga butiksstängningar och minskad kundtrafik. Under månaden har vi haft upp emot 40 norska butiker stängda vilket är den största bidragande orsaken till att vår totala försäljning minskar med 9 procent.

Samtidigt såg vi hur många kunder i de nedstängda norska områdena valde att göra beställningar online och hämta varorna utanför butik, vilket medförde en dyrare hantering men bidrog till en fortsatt stark försäljningsutveckling online. Detta är ett exempel på hur vi investerat i våra kundrelationer och på så sätt förberett oss för bättre marknadsförhållanden. Vi ökar dessutom nu vår synlighet genom mer marknadsföring och gläds åt att från slutet av april ha kunnat öppna flera av de tidigare stängda norska butikerna igen.

För mer information, vänligen kontakta: 
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2021 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk