Regulatorisk 2021-11-05 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljning ökade 3 procent i oktober

Försäljningen i oktober ökade med 3 procent till 738 Mkr (718). Den organiska försäljningen är oförändrad jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 1 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online ökade med 30 procent till 76 Mkr (58). Under oktober påverkade kalendereffekten negativt om cirka 2 procentenheter. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 228, vilket är oförändrat jämfört med samma tidpunkt föregående år.

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
Oktober Förändring Maj-Oktober Förändring
Mkr 2021/22 SEK Organisk 2021/22 SEK Organisk
Sverige 339 2% 2% 1 901 3% 3%
Norge 310 5% -3% 1 780 1% -2%
Finland 84 0% 3% 465 -1% 2%
Utanför Norden 5 17% 13% 27 1% -1%
Totalt 738 3% 0% 4 172 2% 1%
Varav försäljning online 76 30% 27% 421 27% 25%

Den totala försäljningen under perioden maj-oktober 2021 ökade med 2 procent till 4 172 Mkr (4 111). Den organiska försäljningen ökade med 1 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta var oförändrad jämfört med föregående år. Försäljningen online för perioden ökade med 27 procent till 421 Mkr (332).

Kristofer Tonström, vd och koncernchef: Totalt sett ökade vi vår försäljning i oktober med tre procent samtidigt som försäljningen online växte med 30 procent. Den organiska försäljningen ökade två procent i Sverige och tre procent i Finland under oktober månad. I Norge minskade den organiska försäljningen med tre procent i jämförelse med förra årets mycket starka försäljningstillväxt. I likhet med föregående månad ser vi fortsatt välbalanserade lagernivåer, vilket ger oss goda förutsättningar när vi nu närmar oss årets viktigaste försäljningsperiod.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2021 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk