Regulatorisk 2021-07-09 09:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlsons års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2020/21 publicerad

ÅR 2021

Clas Ohlsons integrerade årsredovisning för verksamhetsåret 2020/21 finns nu tillgänglig på about.clasohlson.com.

Års- och hållbarhetsredovisningen är en sammanställning av året som gått med exempel på hur bolagets strategi omsätts i praktik samt uppföljning på tidigare kommunicerade finansiella och hållbarhetsrelaterade mål. Rapporten omfattar även standardupplysningar och specifika upplysningar om hållbarhetsaspekter baserade på GRI Standards. Omfattningen framgår av GRI-index i rapporten.

Års- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig i såväl svensk som engelsk version. Hela rapporten är producerad för att i första hand läsas på skärm. Tryckta versioner kommer att finnas i mindre upplaga och den som önskar beställa en sådan ombeds kontakta Clas Ohlsons reception på telefon 0247-444 00.

För mer information, vänligen kontakta: 
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Bifogade filer

Meny Språk