Regulatorisk 2020-10-15 07:00 CET Finansiell information

Försäljningen i september minskade med 8 procent

Försäljningen i september minskade med 8 procent till 629 Mkr (681). Den organiska försäljningen minskade med 3 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta minskade med 3 procent jämfört med föregående år. Jämfört med september föregående år gav fler handelsdagar en positiv kalendereffekt med cirka 2 procentenheter. Försäljningen online minskade med 6 procent till 42 Mkr (45). Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet minskats netto med 3 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 228 (231).


Fördelning försäljning

Månad Ackumulerat
September Förändring Maj-September Förändring
Mkr 2020/21 SEK Organisk 2020/21 SEK Organisk
Sverige 286 -7% -7% 1 515 -3% -3%
Norge 264 -4% 7% 1 469 3% 16%
Finland 75 -17% -15% 385 -10% -8%
Utanför Norden* 4 -45% -43% 22 -53% -52%
Totalt 629 -8% -3% 3 392 -2% 3%
Varav försäljning online 42 -6% -2% 274 42% 48%

* Påverkat av stängning av butiker i Storbritannien och Tyskland.
 

Den totala försäljningen under perioden maj-september 2020 minskade med 2 procent till 3 392 Mkr (3 465). Den organiska tillväxten uppgick till 3 procent. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 4 procent. Försäljningen online för perioden ökade med 42 procent till 274 Mkr (193).

Lotta Lyrå, vd och koncernchef: Efter en stark sommar har den reducerade kundtrafik som vi sett ända sedan pandemins utbrott under våren nu fått ett tydligt genomslag i försäljningen. För att parera utvecklingen har vi lagt än större fokus på kostnadskontroll med målsättningen att upprätthålla en god lönsamhet trots en svagare försäljning.  

Den minskade försäljningen online i september ska ses i ljuset av att vi under perioden implementerade ett helt nytt lagerstyrningssystem. För att genomföra förändringen på ett kontrollerat sätt, och i god tid innan årets viktigaste försäljningsperiod, var vi restriktiva med marknadsinvesteringar. Även de tillfälligt längre leveranstiderna i samband med systemimplementeringen har påverkat försäljningen i e-handelskanalen.

För mer information, vänligen kontakta: 
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2020 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk