2020-09-14 13:00 CET Produkt- och konsumentnyheter

Clas Ohlson lanserar nya ambitiösa hållbarhetsmål – klimatneutrala över hela värdekedjan till 2045

clas_ohlson_tina_englyst
clas_ohlson

Clas Ohlson har under många år arbetat intensivt med att göra vår affär mer hållbar. Nu tar vi nästa steg och lanserar nya, mer ambitiösa, hållbarhetsmål som bland annat säger att bolaget ska vara klimatneutralt och helt cirkulärt år 2045.

Utgångspunkten för de nya hållbarhetsmålen är att en mer omfattande omställning av bolaget behövs och att denna omställning ska baseras på vetenskap. Clas Ohlson ska vara klimatneutralt över hela värdekedjan, dvs från produktion och transport och genom hela produktlivscykeln, till år 2045. Ett delmål på vägen är att minska utsläppen relativt vår omsättning med 50 % fram till år 2030.

– Oavsett om vi vänder oss till medarbetare, kunder, investerare eller lagstiftare så finns det tydliga förväntningar på oss som bolag att vara en positiv kraft i samhället. Våra nya mål är ambitiösa, men också fullt realistiska. Vi har tagit många steg under de senaste åren men lägger nu i en ny växel för att bidra till Parisavtalets genomförande men också för att stärka vår position på en konkurrensutsatt detaljhandelsmarknad och arbetsmarknad, säger Tina Englyst, chefsjurist och hållbarhetschef på Clas Ohlson.

Förutom ett mål som syftar till att förbruka mindre av jordens resurser har även konkreta mätetal definierats för hur Clas Ohlson ska vara en hållbar och långsiktig arbetsgivare med nöjda medarbetare och hur Clas Ohlson ska bibehålla sitt fokus på barnrättsfrågor och vara en tydlig barnrättsambassadör.

Clas Ohlsons övergripande hållbarhetsmål:

  • Planeten: Klimatneutrala och helt cirkulära till 2045
  • Människor: Vara en hållbar och långsiktig arbetsgivare med nöjda medarbetare som reflekterar varje hem
  • Samhälle: Bidra till ett rättvist och välmående samhälle för framtida generationer – en barnrättsambassadör

Mer information om de nya hållbarhetsmålen finns att läsa på https://about.clasohlson.com/sv/hallbarhet/

För mer information, vänligen kontakta: 
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fem marknader, cirka 4 500 medarbetare och en omsättning om cirka 8,8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com.

Bifogade filer

Meny Språk