Regulatorisk 2019-06-11 09:00 CET Finansiell information

Valberedningens förslag till styrelse i Clas Ohlson

Inför årsstämman i Clas Ohlson AB, lördagen den 7 september 2019, offentliggör valberedningen idag förslag avseende styrelsens sammansättning.

Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter.

Omval föreslås av ledamöterna Kenneth Bengtsson, Mathias Haid, Margareta Lehmann, Håkan Lundstedt, Göran Näsholm, Charlotte Strömberg, Göran Sundström och Anne Thorstvedt Sjöberg. Valberedningen föreslår inga nyval av ledamöter till styrelsen. Föreslås omval av Kenneth Bengtsson som styrelsens ordförande.

Valberedningen består av:

  • Kenneth Bengtsson, styrelseordförande i Clas Ohlson AB
  • Jonas Bergh (ordförande i valberedningen), representerar familjen Haid
  • Göran Sundström, representerar familjen Tidstrand
  • Erik Durhan, Nordea Fonder
  • Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring AB

Valberedningens arbete har skett i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. För mer information om respektive ledamot samt valberedningens fullständiga förslag vänligen besök http://about.clasohlson.com.

För mer information kontakta:
Jonas Bergh, ordförande i valberedningen, telefon 0722-33 04 01

Bifogade filer

Meny Språk