Regulatorisk 2019-07-15 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljning i juni fortsatt god

Clas Ohlsons försäljning i juni är oförändrad jämfört med juni föregående år med hänsyn tagen till kalendereffekter och färre handelsdagar 2019. Försäljningen möter därtill extraordinära jämförelsetal från 100-årsfirandet och kampanj i juni föregående år. För de första två månaderna av räkenskapsåret 2019/20 (maj och juni) ökar försäljningen med 1 procent, vilket motsvarar en oförändrad organisk försäljning.

Försäljningen i juni minskar med 3 procent till 676 Mkr (697). Under juni påverkar kalendereffekten negativt om cirka 3 procentenheter med anledning av färre handelsdagar än motsvarande period föregående år. Den organiska försäljningen minskar med 4 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i juni i jämförbara enheter och lokal valuta minskar med 4 procent. Jämfört med juni föregående år är butiksbeståndet oförändrat. Vid månadens utgång uppgår det totala antalet butiker till 232. Försäljningen online i juni minskar med 13 procent till 40 Mkr (45). Clas Ohlsons försäljning i juni ska jämföras med den extraordinära försäljningen i samband med Clas Ohlsons 100-årsfirande och kampanj i juni föregående år.

Länder, Mkr Juni
2019/20
Juni
2018/19
Procentuell förändring Organisk tillväxt
Sverige 310 310 0 0
Norge 276 290 -5 -5
Finland 79 74 7 3
Utanför Norden** 10 23 -56 -57
676* 697 -3 -4

* Varav 40 Mkr (45) utgör försäljning online.
** Påverkat av stängning av butiker i Storbritannien och Tyskland.

Den totala försäljningen för de första två månaderna av räkenskapsåret 2019/20 (maj till juni 2019) ökar med 1 procent till 1 316 Mkr (1 300). Den organiska försäljningen är oförändrad. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta är oförändrad. Försäljningen online för perioden ökar med 2 procent till 75 Mkr (74).

Delårsrapporten för första kvartalet 2019/20 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den 
4 september 2019. Rapporten presenteras samma dag klockan 09:00 i Clas Ohlsons butik på Sveavägen 52 i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta: Niklas Carlsson, Kommunikationschef, telefon 076-724 21 68.

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2019 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk