Regulatorisk 2018-01-15 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson ökar försäljningen i december 2017

Försäljningen i december ökar med 4 procent till 1 261 Mkr (1 210). I lokala valutor ökar försäljningen med 7 procent jämfört med föregående år. Försäljningsutvecklingen i jämförbara enheter och lokal valuta uppgick till 3 procent.

Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 12 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 225.

Försäljningen i december fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr December
2017/18
December
2016/17
Procentuell förändring Procentuell förändring,
lokal valuta
Sverige 536 513 4 4
Norge 518 506 2 9
Finland 166 148 12 9
Utanför Norden* 42 43 -3 -2
1 261 1 210 4 7

*Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första åtta månader (maj till december 2017) ökar med 2 procent till 5 932 Mkr (5 838). I lokala valutor ökar försäljningen med 3 procent jämfört med föregående år.

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2017/18 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den 14 mars 2018. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2018 klockan 07:00.

Meny Språk