Regulatorisk 2014-01-15 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson rapporterar rekordförsäljning i december 2013

Försäljningen i december ökade med 2 procent till 1 002 Mkr (986). I lokala valutor ökade försäljningen med 5 procent. Det är första gången i Clas Ohlsons historia som månadsförsäljningen överstiger en miljard kronor.

Jämfört med samma månad föregående år har 10 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista december 2013 till 182 butiker. Distanshandeln i december uppgick till 16 Mkr (19).

Försäljningen fördelar sig enligt följande:

                                                                                                                          Procentuell
                                    December            December         Procentuell           förändring,
Länder, Mkr                   2013/14               2012/13            förändring          lokal valuta
Sverige                                  464                      455                        +2                        +2
Norge                                     386                      397                         -3                        +7
Finland                                   107                        91                      +17                      +13
UK                                            46                        43                         +5                        +5
                                            1 002                      986                         +2                        +5

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första åtta månader (maj–december 2013) ökade med 3 procent till 4 888 Mkr (4 725). I lokala valutor ökade försäljningen med 6 procent.

Delårsrapporten för Clas Ohlsons tredje kvartal 2013/14 offentliggörs kl 08:00 onsdagen den 12 mars 2014.

För mer information kontakta:

Klas Balkow, VD och koncernchef, telefon 0247-447 55

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 15 januari 2014 kl 08:00.

Meny Språk