Regulatorisk 2010-11-15 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljningsutveckling i oktober

Försäljningen i oktober ökade med 3 procent till 504 Mkr (490). I lokala valutor ökade försäljningen med 7 procent. Jämfört med samma månad föregående år har femton butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista oktober 2010 till 126 butiker. Distanshandeln uppgick till 8 Mkr (9).

Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:

                                                         Procentuell            Förändring

Länder                                              förändring:            lokal valuta:

Sverige                 250 Mkr (242)                + 3%                 + 3%

Norge                   199 Mkr (203)                - 2%                  + 6%

Finland                  37 Mkr   (39)                - 5%                  + 5%

UK                         18 Mkr     (6)               + 205%             + 214%

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första sex månader (maj– oktober 2010) ökade med 4 procent till 2 759 Mkr (2 661).

Delårsrapporten för vårt andra kvartal offentliggörs den 14 december 2010.

För mer information kontakta:

Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55

John Womack, Informations- och IR-chef: 0247-444 05

Meny Språk