Regulatorisk 2010-10-15 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljningsutveckling i september

Försäljningen i september ökade med 4 procent till 452 Mkr (436). I lokala valutor ökade försäljningen med 5 procent. Jämfört med samma månad föregående år har femton butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista september 2010 till 123 butiker. Distanshandeln uppgick till 8 Mkr (10).

Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:

                                                         Procentuell            Förändring
Länder                                              förändring:            lokal valuta:

Sverige                 222 Mkr (217)                +3%                  +3%
Norge                   177 Mkr (175)                +1%                  +2%
Finland                  36 Mkr   (38)               - 4%                   +6%
UK                         17 Mkr     (6)               +167%              +178%

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första fem månader (maj– september 2010) ökade med 4 procent till 2 255 Mkr (2 170).

Delårsrapporten för vårt andra kvartal offentliggörs den 14 december 2010.

För mer information kontakta:
Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55
John Womack, Informations- och IR-chef: 0247-444 05

Meny Språk