Regulatorisk 2009-01-21 14:00 CET Nya butiker

Kontrakt tecknat på butik i Helsingborg

Clas Ohlson har tecknat kontrakt på ytterligare en butik.

Butiken kommer att ligga på Kullagatan i centrala Helsingborg. Butiksytan kommer att uppgå till 800 kvadratmeter. Upptagningsområdet för butiken är ca 220 000 invånare och butiken beräknas öppna i juni 2009.

Kommande butiksetableringar som hittills är kontrakterade är därmed:

Motala januari 2009, Falun och Hönefoss i Norge februari 2009, Örebro (Marieberg) och Hudiksvall mars 2009, Bryne, Larvik i Norge och Manchester i Storbritannien april 2009, Nordby/Strömstad och Helsingborg juni 2009, Frölunda och Molde i Norge oktober 2009, Värnamo och Södertälje hösten 2009, Lillehammer i Norge under perioden hösten 2009 till vintern 2010 samt Norrtälje våren 2010.

Clas Ohlsons målsättning är att öppna 20 till 22 nya butiker under verksamhetsåret 2008/2009.

Med nuvarande 99 butiker och 16 kontrakterade kommer Clas Ohlson att ha totalt 115 butiker varav 56 i Sverige, 41 i Norge och 16 i Finland och 2 i Storbritannien.

För mer information kontakta:

Bo Heyman, etableringschef, Tel 0247-444 90, Mobil 070-597 44 90

John Womack, Informations- och IR-chef, Mobil 070-678 24 99

Meny Språk