Regulatorisk 2009-01-15 08:00 CET Finansiell information

Försäljningen i december ökade med 4 procent

Försäljningen i december ökade med 4 procent till 705 Mkr (680). Jämfört med samma månad föregående år har sjutton butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista december 2008 till 99 butiker. Av månadens försäljning fördelar sig 694 Mkr (666) på butiker och 11 Mkr (14) på distanshandel.

Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:

Sverige och UK: 360 Mkr (372) -3%

Norge:    271 Mkr (244) + 11%

Finland:    74 Mkr (64) + 16%

Den totala försäljningen för räkenskapsåret första åtta månader (maj– december 2008) ökade med 6 procent till 3 492 Mkr (3 307).

För mer information kontakta:

Klas Balkow, vd:   0247-447 55

John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Meny Språk