Regulatorisk 2004-03-11 11:14 CET Finansiell information

Våra första nio månader - vinst på 322 Mkr före skatt

Våra första nio månader - vinst på 322 Mkr före skatt Försäljningen uppgick under verksamhetsårets första nio månader (maj- jan) till 1 960,9 Mkr, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med samma period föregående år (1 679,4 Mkr). Av försäljningen fördelar sig 1 864,0 Mkr på butiker och 96,9 Mkr på postorder/Internet. Försäljningsökningen var 19 procent för butikerna varav befintliga butiker var 3 procent högre i lokala valutor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 322,3 Mkr, en ökning med 12 procent jämfört med föregående år (287,3 Mkr). Resultatet efter skatt uppgick till 231,5 Mkr (206,7 Mkr). Vinsten per aktie uppgick till 7,06 kr jämfört med 6,30 kr föregående år. I vårt tredje kvartal (nov-jan) ökade försäljningen med 20 procent till 805,6 Mkr och resultatet efter finansiella poster med 17 procent till 153,4 Mkr. Här var försäljningen i befintliga butiker 6 procent högre i lokala valutor. Försäljningen i februari ökade med 24 procent Försäljningen i februari uppgick till 181,5 Mkr vilket är en ökning med 24 procent mot föregående år (146,9 Mkr). Jämfört med samma månad föregående år har nio butiker tillkommit. Av försäljningen fördelar sig 173,5 Mkr (137,1 Mkr) på butikerna och 8,0 Mkr (9,8 Mkr) på postorder/Internet. Per land fördelar sig 118,8 Mkr (94,6 Mkr) på Sverige, 59,5 Mkr (51,3 Mkr) på Norge samt 3,2 Mkr (1,0 Mkr) på Finland. Analytikerträff Analytikerträff hålls tisdagen 16 mars klockan 08.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Kleis på Financialhearings, tel 08-562 086 00 eller på fax 08-562 087 90, e-post hearings@financialhearings.com. För mer information kontakta: Gert Karnberger, vd 0247-444 34, Mobil 070-529 63 00 eller Lars Wallén, vice vd 0247-444 72, Mobil 070-318 61 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/11/20040311BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/11/20040311BIT00180/wkr0002.pdf Hela Delårsrapporten

Meny Språk