Regulatorisk 2023-02-07 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljning ökade i januari jämfört med föregående år

Försäljningen i januari ökade med 5 procent till 635 Mkr (606). Den organiska försäljningen ökade med 3 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online ökade med 2 procent till 73 Mkr (72). Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet minskat netto med fem butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 224 (229).

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
Januari Förändring Maj-januari Förändring
Mkr 2022/23 SEK Organisk 2022/23 SEK Organisk
Sverige 290 7% 7% 3 241 2% 2%
Norge 268 1% -1% 3 160 5% 0%
Finland 77 18% 9% 834 7% 1%
Utanför Norden 0 - - 13 - -
Totalt 635 5% 3% 7 248 3% 1%
Varav försäljning online 73 2% 1% 834 11% 9%


Den totala försäljningen under perioden maj-januari 2023 ökade med 3 procent till 7 248 Mkr (7 004). Den organiska försäljningen ökade med 1 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online för perioden ökade med 11 procent till 834 Mkr (750).

Kristofer Tonström, vd och koncernchef: Vår försäljning fortsatte att utvecklas positivt trots en i många delar utmanande detaljhandelsmarknad där inte minst högre boende- och matkostnader är en realitet för våra kunder. I denna marknad kunde vi ändå öka vår totala försäljning i januari med fem procent och den organiska försäljningsökningen var tre procent. En viktig förklaring är att vi träffat rätt i vårt sortiment med prisvärda och relevanta produkter för ordning och reda i hemmet, vilket är ett av våra prioriterade produktområden. Samtidigt som vi arbetar med våra tillväxtinitiativ och optimering av våra butiker har vi ett fortsatt fokus på kostnadsbesparingar för att så långt som möjligt parera för fortsatt priskänsliga konsumenter, höga inköpspriser och transportkostnader samt en stark US-dollar.  

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2023 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk