Regulatorisk 2022-06-03 13:30 CET Finansiell information

Valberedningens förslag till styrelse i Clas Ohlson

Inför årsstämman i Clas Ohlson AB, fredagen den 9 september 2022, offentliggör valberedningen idag förslag avseende styrelsens sammansättning.

Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Kenneth Bengtsson, Mengmeng Du, Mathias Haid, Patrik Hofbauer, Håkan Lundstedt, Charlotte Strömberg, Göran Sundström och Anne Thorstvedt Sjöberg. Valberedningen föreslår omval av Kenneth Bengtsson som styrelsens ordförande.

Valberedningen består av:

  • Kenneth Bengtsson, styrelseordförande i Clas Ohlson AB
  • Malin Persson (ordförande i valberedningen), representerar familjen Haid
  • Göran Sundström, representerar familjen Tidstrand
  • Erik Durhan, representerar Nordea Fonder
  • Ricard Wennerklint, representerar If Skadeförsäkring AB

Valberedningens arbete har skett i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. För mer information om respektive ledamot samt valberedningens fullständiga förslag vänligen besök http://about.clasohlson.com.

För mer information kontakta:
Malin Persson, ordförande i valberedningen, telefon +46767242168

Bifogade filer

Meny Språk