Regulatorisk 2020-08-14 07:00 CET Finansiell information

Fortsatt organisk tillväxt för Clas Ohlson i juli

Försäljningen i juli ökade med 1 procent till 733 Mkr (728). Den organiska tillväxten uppgick till 6 procent. Försäljningen online i juli ökade med 47 procent till 54 Mkr (37). Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 8 procent. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 228 (232).

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
Juli Förändring Maj-Juli Förändring
Mkr 2020/21 SEK Organisk 2020/21 SEK Organisk
Sverige 325 -1% -1% 928 -1% -1%
Norge 316 5% 18% 904 9% 22%
Finland 86 0% 2% 228 -6% -4%
Utanför Norden* 6 -55% -53% 14 -57% -55%
Totalt 733 1% 6% 2 074 1% 7%
Varav online 54 47% 53% 184 63% 70%
 

* Påverkat av stängning av butiker i Storbritannien och Tyskland.
 

Den totala försäljningen under perioden maj-juli 2020 ökade med 1 procent till 2 074 Mkr (2 044). Den organiska tillväxten uppgick till 7 procent. Försäljningen online för perioden ökade med 63 procent till 184 Mkr (113). Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 8 procent.

Lotta Lyrå, vd och koncernchef: Vi kan konstatera att den positiva försäljningstrend vi såg i juni har fortsatt in i juli. Totalt når vi en organisk försäljningsökning om 6 procent och en ökning online om 47 procent. Jag ser detta som ett kvitto på att vi har hittat rätt i vårt kommersiella erbjudande i relation till kundernas behov under sommaren. Samtidigt ser vi, även om läget gradvis förbättras, fortsatt negativa effekter av coronapandemin i form av dämpad kundtrafik till framför allt våra centralt belägna butiker i de större städerna i Sverige. Norge visar återigen starka tillväxttal med en organisk försäljningsökning på 18 procent under juli månad.

För mer information, vänligen kontakta: 
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2020 klockan 07:00.

Delårsrapporten för perioden maj-juli 2020/21 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den 9 september 2020. För fullständig finansiell kalender se about.clasohlson.com.

Bifogade filer

Meny Språk