Regulatorisk 2019-08-15 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson ökar försäljningen i juli

Försäljningen i juli ökar med 11 procent jämfört med juli föregående år, vilket motsvarar en organisk försäljningsökning om 10 procent. Under juli påverkar kalendereffekten positivt om cirka 2 procentenheter. Clas Ohlsons försäljning online i juli ökar med 89 procent.

Försäljningen i juli ökar med 11 procent till 728 Mkr (658). Den organiska försäljningen ökar med 10 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i juli i jämförbara enheter och lokal valuta ökar med 11 procent. Under juli påverkar kalendereffekten positivt om cirka 2 procentenheter med anledning av fler handelsdagar än motsvarande period föregående år. Försäljningen online i juli ökar med 89 procent till 36 Mkr (19). Jämfört med juli föregående år är butiksbeståndet oförändrat. Vid månadens utgång uppgår det totala antalet butiker till 232.

Länder, Mkr Juli
2019/20
Juli
2018/19
Procentuell förändring Organisk tillväxt
Sverige 328 284 15 15
Norge 302 272 11 10
Finland 86 76 12 10
Utanför Norden** 12 25 -36 -37
728* 658 11 10

* Varav 36 Mkr (19) utgör försäljning online.
** Påverkat av stängning av butiker i Storbritannien och Tyskland.

Den totala försäljningen för de första tre månaderna av räkenskapsåret 2019/20 (maj till juli 2019) ökar med 4 procent till 2 044 Mkr (1 958). Den organiska försäljningen ökar med 4 procent. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökar med 4 procent. Försäljningen online för perioden ökar med 20 procent till 112 Mkr (93).

Delårsrapporten för första kvartalet 2019/20 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den 
4 september 2019. Rapporten presenteras samma dag klockan 09:00 i Clas Ohlsons butik på Sveavägen 52 i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta: Niklas Carlsson, Kommunikationschef, telefon 076-724 21 68.

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk