Regulatorisk 2018-10-15 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson ökar försäljningen i september

Försäljningen i september ökar med 6 procent jämfört med september månad föregående år, vilket motsvarar en organisk försäljningsökning om 2 procent. För verksamhetsårets fem första månader är den organiska tillväxten i nivå med tillväxtmålet på 5 procent. Clas Ohlsons försäljningstillväxt online i september uppgår till 38 procent.

Försäljningen i september ökar med 6 procent till 677 Mkr (640). Den organiska försäljningen ökar med 2 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i september i jämförbara enheter och lokal valuta minskar med 2 procent. Under september påverkade kalendereffekten negativt om cirka 2 procentenheter med anledning av färre handelsdagar jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen online i september ökar med 38 procent till 30 Mkr (22).

Jämfört med september månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 15 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 235.

Länder, Mkr September
2018/19
September
2017/18
Procentuell förändring Organisk tillväxt
Sverige 292 289 1 1
Norge 278 251 11 4
Finland 84 78 8 -2
Utanför Norden** 23 22 6 -3
677* 640 6 2

* varav 30 Mkr (22) utgör försäljning online.
** Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien, butiken i Croydon stängdes 180816.

Den totala försäljningen för de första fem månaderna av räkenskapsåret 2018/19 (maj till september 2018) ökar med 9 procent till 3 360 Mkr (3 094). Den organiska försäljningen ökar med 5 procent. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökar med 1 procent. Försäljningen online för perioden ökar med 49 procent till 148 Mkr (99).

Delårsrapporten för andra kvartalet 2018/19 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den 5 december 2018. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30.

För mer information, vänligen kontakta:
Elisabet Johansson, Interim IR-chef, telefon 072-22 11 650, elisabet.johansson@clasohlson.se

 

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2018 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk